Korff
Yüklənir...
Korff
Bonus: 5 % - Kosmetik vasitələr 10% - dəriyə qulluq vasitələri
Pay-bonuslar:
*
10
Taksit imkanı:
   aylara
Ünvanlar:
Park Bulvar Mall

Veb-səhifə:
*
 PayBonus-ların ödənilməsi hallar:
1. Partnyorlar şəbəkəsində Bank Respublika-nın debet plastik kartı ilə ödəniş edərkən.
2. Partnyorlar şəbəkəsində PayKart Kredit kartı ilə PayClient opsiyası ilə ödəniş edərkən.