Bambi
Yüklənir...
Bambi
Pay-bonuslar:
*
5
Taksit imkanı:
   aylara
Ünvanlar:
Azərbaycan pr.,35
Tel: (+99470) 709-90-90

Veb-səhifə:
*
 PayBonus-ların ödənilməsi hallar:
1. Partnyorlar şəbəkəsində Bank Respublika-nın debet plastik kartı ilə ödəniş edərkən.
2. Partnyorlar şəbəkəsində PayKart Kredit kartı ilə PayClient opsiyası ilə ödəniş edərkən.