AğSaray Deluxe Hotel
Yüklənir...
AğSaray Deluxe Hotel
Pay-bonuslar:
*
5
Taksit imkanı:
   aylara
Ünvanlar:
Mingəmevir ş., Kürün sağ tərəfi, Hüseynov küç.
Tel: (+994 24) 274-83-31

Veb-səhifə:
http://www.agsarayhotel.az/
*
 PayBonus-ların ödənilməsi hallar:
1. Partnyorlar şəbəkəsində Bank Respublika-nın debet plastik kartı ilə ödəniş edərkən.
2. Partnyorlar şəbəkəsində PayKart Kredit kartı ilə PayClient opsiyası ilə ödəniş edərkən.